GRIGLIA

Grigliata capricciosa
GRIGLIATA CAPRICCIOSA 51.50 Lei
Salsicce
SALSICCE 25.50 Lei
Tagliata alla robespierre
TAGLIATA ALLA ROBESPIERRE 48.40 Lei
Coscia di pollo spezziata e grigliata
COSCIA DI POLLO SPEZZIATA E GRIGLIATA 23.50 Lei
Costolette di vitello di latte ai carboni
COSTOLETTE DI VITELLO DI LATTE AI CARBONI 44.00 Lei
Bistecca alla fiorentina
BISTECCA ALLA FIORENTINA 23.50 Lei