GRIGLIA

Grigliata capricciosa
GRIGLIATA CAPRICCIOSA 47.80 Lei
Salsicce
SALSICCE 20.50 Lei
Tagliata alla robespierre
TAGLIATA ALLA ROBESPIERRE 41.50 Lei
Coscia di pollo spezziata e grigliata
COSCIA DI POLLO SPEZZIATA E GRIGLIATA 20.30 Lei
Costolette di vitello di latte ai carboni
COSTOLETTE DI VITELLO DI LATTE AI CARBONI 37.30 Lei
Bistecca alla fiorentina
BISTECCA ALLA FIORENTINA 21.80 Lei