GRIGLIA

Grigliata capricciosa
GRIGLIATA CAPRICCIOSA 51.50 Lei
Salsicce
SALSICCE 22.00 Lei
Tagliata alla robespierre
TAGLIATA ALLA ROBESPIERRE 44.00 Lei
Coscia di pollo spezziata e grigliata
COSCIA DI POLLO SPEZZIATA E GRIGLIATA 21.90 Lei
Costolette di vitello di latte ai carboni
COSTOLETTE DI VITELLO DI LATTE AI CARBONI 40.00 Lei
Bistecca alla fiorentina
BISTECCA ALLA FIORENTINA 23.50 Lei